♥پاییِِِِــــــز مــرا عاشق میکند و بارانش مرا شیفته ،تو بگو با این دل پاییزی چـهـ کنمــ؟♥

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مـ ـوــــنســـ❤ 

 
 
 
 
صــــــدبرگـــ دفــتـر شـعـرم به رنگ پاییز است

و ســـوز برف جـــدایـــی در آن غــزلـریز است

هنــوز بــوی تـــو دارد هـــوای شــعــر و غـــزل

خوشـا که شعـر تو هـمـچون شکـوفه نوخیز است

خوش است خاطرات بهار و خوش است یاد نگار

ولــی نــوای شـعـر خـزان چقـدر غم انگـیز است

ببـــار ابـــر مـحـــبت بــه دل کـــه ســوز خــزان

شـراره ای زده بــر مــن کـه شـعـله اش تیـز است

نگـــار مـــن! بــپــذیــرم بــه شــعـر پـایـیــزی

غــزل غـــزل بــه فــدایت اگـرچــه ناچـیز است

هنوز هم می بینم ، رد پای پاییز را  ... !

بهار هم نمی تواند برای من

پاییز را به پایان برساند ... !

میبینی ...؟!!

تقویم عمر من

تنها یک فصل دارد ...!

 پاییـــــــــــــــــــــــــــــز...

 

ﭘﺎﯾﯿــــــــــﺰ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺖ ...


ﻓﺮﺍﻣـﻮﺵ ﻧﮑـﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﮔــ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿـــــﺰﯼ

ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺷﻌــﻮﺭ ِ ﺩﺭﺧﺖ ﺍﻧﺪ !

 ﻭ ﺧﺎﻃـﺮﺍﺕ ﺳﻪ ﻓﺼــﻞ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ!

 ﺁﺭﺍﻡ ﻗـﺪﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﭼﻬــﺮﻩ ﯼ ﺗﮑﯿﺪﻩ ﯼ ﺁﻥ ﻫﺎ 

 ﺍﯾﻦ ﺑﺮﮔــــ ﻫﺎ ﺣﺮﻣـﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ...

 

 ﺩﺭد  ﭘﺎﯾﯿــــــــﺯ ؛ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘــــﻦ  ﺍﺳﺖ ...!

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مـ ـوــــنســـ❤  | 

 
 
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مـ ـوــــنســـ❤